ex_07_03 [הבית בקצה המושב]

מבט על מצפון מזרח אל גות הבניין, קומת הגלריה, כיפת הזכוכית והלוחות הסולריים.

קומת הגלריה מוטית לכיוון השמש לטובת לוחות סולאריים ומצללה סמוייה מחדירה אור למטבח.

About אדר' דוד כהן סקאלי

- " סקאלי אדריכלות ועיצוב פנים " - משרד לתכנון כולל - אדריכלות בניין, עיצוב פנים ונוף. אדר' דוד כהן סקאלי, מרצה, מייסד וראש המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים במכללת ספיר, ממייסדי פורטל בנה ביתך ופורטל הבניה, יו"ר "א.א.מ - אדריכלים ומעצבי פנים ", לשעבר מזכ"ל "א.א.פ - אגודת אדריכלי הפנים ע.ר" . אדר' דוד כהן סקאלי מתמחה בתכנון פונקציונאלי ערכי ואומנותי.